Kako radi sunčana elektrana?

Besplatna energija koju naše sunce daje svaki dan,omogučuje Vam stvaranje zarade. Sa Fotonaponskim sustavima na vašem krovu, možete pretvoriti sunčevu energiju u elektricnu i trošiti je za vlastite potrebe te predavati višak vašem mrežnom operateru.

1. Fotonaponski (solarni) moduli

Fotonaponski (solarni) moduli koriste fotonaponske čelije izrađene u više tehnologija.
Solarne ćelije dijelimo na tri vrste prema vrsti kristala koji se koristi: monokristalinske, polikristalinske i amorfne. Za proizvodnju monokristalinske ćelije potreban je apsolutno čisti poluvodić. Monokristalinske šipke se proizvode od topljenog silicija i nakon toga režu u tanke pločice.
Ova proizvodnja jamči relativno visoki postotak efikasnosti što se očitava u cijeni proizvoda. Proizvodnja polikristalinske ćelije je jeftiniji proces proizvodnje,tekući silicij se lijeva u blokove koji se potom režu na ploče. Zbog lijevanja u procesu hlađenja dolazi do promjene strukture kristala što uzrekuje manju efikasnost solarnih ćelija.
Ako je silikonski film nanesen na drugi materijal tipa stakla ili drugog nosača dobijamo takozvane amorfne ili “thin film” ćelije. Debljina sloja dosiže debljinu ljudske kose,time se smanjuje trošak proizvodnje zbog nižih troškova materijala. Novim tehnologijama se postižu odlični rezulati u proizvodnosti thinfilma i mikroamorfa vrlo slični kao poli i monokristal.
Solarni moduli nastaju spajanjem ćelija u seriju ili paralelu, svakako serijski spojeni moduli daju puno viši napon. Nakon toga se uklapaju u Ethyl-Viniyl-Acetat i ugrađuju u aluminijske okvire i prekrivaju transparentnim staklom sa prednje strane.Jamstvo proizvođača očituje se u trajanu jamstva za module od 25 godina.

2. Inverteri (mrežni pretvarači)

Istosmjerna struja proizvedena u solarnim ćelijama ne može se direktno uključiti na javnu mrežu, zato postoje inverteri koji pretvaraju istosmjernu u izmjeničnu struju 0,23/0,4KV

3. Priključno mjesto

Mrežno vezane solarne elektrane zahtjevaju priključno mjesto sa mjernim uređajem prema standardima HEP-a.

4. Izmjenična struja proizvedena u solarnoj elektrani spaja se na mrežu i koriste je svi potrošači.

Solarna elektrana

Sunčane – Fotonaponske elektrane su ključna tehnologija na putu samoodrživosti i komercijalno profitabilnog izvora energije.

SAZNAJ VIŠE

Kako radi solarna elektrana?

Sunčane – Fotonaponske elektrane su ključna tehnologija na putu samoodrživosti i komercijalno profitabilnog izvora energije.

SAZNAJ VIŠE

Solarna tehnologija

Riječ Fotonapon je kombinacija Grčke rijeći za svjetlo i imena fizičara Allesandro Volta.

SAZNAJ VIŠE

Fotonaponski sustavi

Solarni fotonaponski pretvornici služe za izravnu pretvorbu (Sunčeve) svjetlosti u električnu energiju, a izvode se izvode kao fotonaponske ćelije.

SAZNAJ VIŠE

Reference

Radimo na čitavom prostoru RH, pogledajte jedan mali dio naših referenci.

PREGLED REFERENCI
Fotonaponski sistemi i sunčane elektrane

Nazovite, pošaljite e-mail ili nas posjetite na našim Facebook stranicama!

JAVITE NAM SE S POVJERENJEM! UGRADITE SUNČANU ELEKTRANU!

Pogledajte naše reference